Ислам дини зомбулука каршы!
Ислам дини зомбулука каршы!

Ислам дини зомбулука каршы! Шариат боюнча, аялга кол көтөрүүгө тыюу салынат. Жараткан мыкаачыны, зулумдарды жек көрөт.

Ислам дини зомбулука каршы!

Ислам дини зомбулука каршы!

Ислам дини зомбулука каршы!

Ислам дини зомбулука каршы! Шариат боюнча, аялга кол көтөрүүгө тыюу салынат. Жараткан мыкаачыны, зулумдарды жек көрөт.