Россия Федерациясында легалдык туруу боюнча суроолор
Россия Федерациясында легалдык туруу боюнча суроолор

Бүгүн биз Россия Федерациясында жүрүү мөөнөттөрү жөнүндө сөз жүргүзөбүз, тагыраак айтканда 90-180 деген эреже жөнүндө сиздерге маалымат берип кетем. Бул эмне деген эреже, кимдер бул эрежени сакташ керек, жана кайсы учурларда бул эрежени сакктоодон бошотулат.

Россия Федерациясында легалдык туруу боюнча суроолор

Россия Федерациясында легалдык туруу боюнча суроолор

Россия Федерациясында легалдык туруу боюнча суроолор

Бүгүн биз Россия Федерациясында жүрүү мөөнөттөрү жөнүндө сөз жүргүзөбүз, тагыраак айтканда 90-180 деген эреже жөнүндө сиздерге маалымат берип кетем. Бул эмне деген эреже, кимдер бул эрежени сакташ керек, жана кайсы учурларда бул эрежени сакктоодон бошотулат.