«Эл Аралык Коргоого Көмөктөшүү Борборунун» Конституциялык палатада сот ишин утуп алды

Консультации и юридическая помощь по вопросам трудовой миграции :  +996 555 509945 +996 555 509947 +996 555 509944

«Эл Аралык Коргоого Көмөктөшүү Борборунун» Конституциялык палатада сот ишин утуп алды

«Эл Аралык Коргоого Көмөктөшүү Борбору» Конституциялык палатада сот ишин утуп алды Конституциялык палата Жазык кодексинин 170-беренесине берилген эскертүүнү Кыргыз Республикасынын Конституциясына каршы келет деп тапты. 
2020-жылы «Эл аралык Коргоого Көмөктөшүү борборунун» юристи Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 170-беренесинин эскертүүсүн туура эмес колдонуу практикасына туш болгон.

Уюмдун юристи Жазык кодексинин 170-беренесинин эскертүүсүн талдап, анализдеп «Адамды уурдаган учурдан тартып, 72 сааттын ичинде ыктыярдуу бошоткон адам ушул берененин 1-бөлүгүндө же 2-бөлүгүнүн 1-5-пункттарында каралган иши үчүн жазык жоопкерчилигинен бошотулат» деп аталган эскертүүсү Конституцияга каршы келет деп Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык Палатасына кайрылган.

Аталган кайрылууну 10-мартта Конституциялык Палата карап, келтирилген аргументтерди жана негиздемелерди эске алып, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 170-беренесинин эскертүүсү Конституцияга карама каршы келет деп тапты. Бул «Эл Аралык Коргоого Көмөктөшүү Борборунун» Кыргызстанда Конституциянын жана адам укугунун сакталышына жана адам сатууну алдын алууга кошкон кичинекей ийгилиги деп эсептейбиз.