27-октябрь 2023 жылы - Ош шаарынын жана Ош, Баткен, Жалал-Абад облустун адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча Координациялык кеңештин отуруму өткөрүлдү.

27-октябрь 2023 жылы - Ош шаарынын жана Ош, Баткен, Жалал-Абад облустун адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча Координациялык кеңештин отуруму өткөрүлдү.

27-октябрь 2023 жылы - Ош шаарынын жана Ош, Баткен, Жалал-Абад облустун адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча Координациялык кеңештин отуруму өткөрүлдү.

Иш чара алкагында төмөнкү маселелер талкуланды:

  • Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелери боюнча Ош шаардын мэриянын тарабынан аткарылган иштер жөнүндө маалымат
  • Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелери боюнча Жалал-Абад шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан аткарылган иштер жөнүндө маалымат
  • Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелери боюнча КР Президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Аппаратынын тарабынан аткарылган иштер жөнүндө маалымат
  • Адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү маселелери боюнча КР Президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Аппаратынын тарабынан аткарылган иштер жөнүндө маалымат

Эң негизгиси, иш чара алкагында, 2024-жылга карата  адамдарды сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүүчү иш чараларды  боюнча план талкуланды.

Координациялык кеңештин жыйыны ЕККУнун Бишкекетеги программалык кеңсесинин колдоосу менен Эл-аралык Коргоого Көмөктөшүү боробору тарабынан уюштурулган.

 

27 октября 2023г. прошло заседание Координационного Совета по борьбе с торговлей людьми города Ош и Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской областей.

 В ходе заседания заслушана информация:

  • о работе, проделанной акиматом города Ош по вопросам предотвращения и борьбы с торговлей людьми.
  • проводимой Джалал-Абадским городским управлением труда, социальной защиты и миграции по предотвращению и борьбе с торговлей людьми
  • проводимой Аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области по вопросам предотвращения и борьбы с торговлей людьми
  • проводимой Аппаратом полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области по вопросам предотвращения и борьбы с торговлей людьми

Обсуждены действия по предотвращению и борьбе с торговлей людьми на 2024 год

Заседание Координационного Совета по борьбе с торговлей людьми организовано Центром Содействия Международной Защите при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке