Кадыры жок, баркы жок эркек гана келинчегине кол көтөрөт.
Кадыры жок, баркы жок эркек гана келинчегине кол көтөрөт.
Кадыры жок, баркы жок эркек гана келинчегине кол көтөрөт.

Кадыры жок, баркы жок эркек гана келинчегине кол көтөрөт.

Кадыры жок, баркы жок эркек гана келинчегине кол көтөрөт.