Жашоону өзгөртө турган чечимдер ар бирибизде болот...
Жашоону өзгөртө турган чечимдер ар бирибизде болот...

Өз алдынча чечим кабыл алууга жарап, жаңы жашоого бет алган жигит туулуп-өскөн жеринен, ата-энесинен, досторунан, туугандарынан алыста иштеп жүрөт. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн каарман кыйынчылык көрөт, оор күндөрдү башынан өткөрөт, куса болот, өзүнө санаалаш, пикирлеш адамдарды, адилеттүүлүктү издейт. Мына ушундай учурда ага жакын болуп, пикирин угуп, көңүлүн алган шектүү адамдар жигитти амалкөйлүк менен азгырып, бөтөн согуштун туткунуна айландырышат. Эгер мекендешибиз эмоцияга алдырып, пайда болгон шектүү достордун, тааныштардын тобуна кошулуп, азгырылса, жогорудагы тагдыр аны күтүп жаткан. Бирок ал андай багытты тандаган жок. Сабыр кылды, өзү менен өзү күрөшүп, психологиялык абалдан чыкты, мекенине кайтты. Өз кесибинин мыктысы болгондуктан ошол жаатта иштеп, ийгиликке жете алды, бүлө күтүп, турмушун жолго койду.

Жашоону өзгөртө турган мындай чечим ар бирибизде болот. Башкысы тынч жашоодогу ар намыстан артык эч нерсе жок!

Жашоону өзгөртө турган чечимдер ар бирибизде болот...

Жашоону өзгөртө турган чечимдер ар бирибизде болот...

Жашоону өзгөртө турган чечимдер ар бирибизде болот...

Өз алдынча чечим кабыл алууга жарап, жаңы жашоого бет алган жигит туулуп-өскөн жеринен, ата-энесинен, досторунан, туугандарынан алыста иштеп жүрөт. Бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн каарман кыйынчылык көрөт, оор күндөрдү башынан өткөрөт, куса болот, өзүнө санаалаш, пикирлеш адамдарды, адилеттүүлүктү издейт. Мына ушундай учурда ага жакын болуп, пикирин угуп, көңүлүн алган шектүү адамдар жигитти амалкөйлүк менен азгырып, бөтөн согуштун туткунуна айландырышат. Эгер мекендешибиз эмоцияга алдырып, пайда болгон шектүү достордун, тааныштардын тобуна кошулуп, азгырылса, жогорудагы тагдыр аны күтүп жаткан. Бирок ал андай багытты тандаган жок. Сабыр кылды, өзү менен өзү күрөшүп, психологиялык абалдан чыкты, мекенине кайтты. Өз кесибинин мыктысы болгондуктан ошол жаатта иштеп, ийгиликке жете алды, бүлө күтүп, турмушун жолго койду.

Жашоону өзгөртө турган мындай чечим ар бирибизде болот. Башкысы тынч жашоодогу ар намыстан артык эч нерсе жок!