2024-жылдын 28-февралында Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору Дин иштери боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте Баткен шаарында “Коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адам сатуунун алдын алуу” темасынд

2024-жылдын 28-февралында Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору Дин иштери боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте Баткен шаарында “Коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адам сатуунун алдын алуу” темасынд

2024-жылдын 28-февралында Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору Дин иштери боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте Баткен шаарында “Коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адам сатуунун алдын алуу” темасында тренинг өткөрүштү.
Тренинг Winrock International тарабынан каржылык колдоо менен өткөрүлдү.
 
Ага Баткен облусунун бардык райондорунан 40 имам катышты.
Дин өкүлдөрү окутуунун сапатын жогору баалап, адам сатуу көйгөйүнүн өзгөчө актуалдуулугун жана заманбап кулчулуктун тобокелдиктери жөнүндө калкка маалымдоо зарылдыгынын маанилүүлүгүн белгилешти.
 
Тренерлер: Эл аралык коргоого көмөктөшүү борборунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов, Нуридин Мамасабиров – Казы, Баткен облусу
Бул тренинг Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) Аркылуу америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. басылманын мазмуну үчүн «Эл Аралык Коргоосуна Көмөктөшүү Борбору» коомдук фонду жооптуу жана ал Winrock International, USAID же Америка Кошмо Штаттарынын Өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес.
 
Центр Содействия Международной Защите совместно с Государственным комитетом по делам религии и Духовным управлением мусульман Кыргызстана 28 февраля 2024 г. провел тренинг по «Содействию безопасной миграции и предотвращению торговли людьми» в городе Баткен.
Тренинг прошел при финансовой поддержке Winrock International
 
Участие приняли 40 имамов со всех районов Баткенской области.
Представители духовенства высоко оценили качество тренинга и отметили особую актуальность проблемы торговли людьми, значимость необходимости информирования населения о рисках современного рабства.
 
Тренеры: руководитель Центр Содействия Международной Защите Акылбек Ташбулатов, Нуридин Мамасабиров – Казы Баткенской области
Данный тренинг стал возможен благодаря помощи американского народа, оказанной через агентство США по Международному Развитию (USAID)
Общественный фонд «Центр Содействия Международной Защите» несет ответственность за содержание тренинга, которое не обязательно отражает позицию Winrock International, USAID или Правительства США.