2024-жылдын 6-мартында Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору Дин иштери боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте Ош шаарында “Коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адам сатуунун алдын алуу” темасында трени

2024-жылдын 6-мартында Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору Дин иштери боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте Ош шаарында “Коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адам сатуунун алдын алуу” темасында трени

2024-жылдын 6-мартында Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору Дин иштери боюнча мамлекеттик комитети жана Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен биргеликте Ош шаарында “Коопсуз миграцияга көмөктөшүү жана адам сатуунун алдын алуу” темасында тренинг өткөрүштү.

Тренинг Winrock International тарабынан каржылык колдоо менен өткөрүлдү.
Тренингде Ош шаарынын жана Ош облусунун 43 имамы катышты.

Диний өкүлдөр эмгек миграциясынын көйгөйлөрүнүн өзгөчө актуалдуулугун, коом үчүн да, жалпы мамлекет үчүн да терс кесепеттерин жана заманбап кулчулуктун тобокелдиктери тууралуу калкка маалымдоо зарылдыгынын маанилүүлүгүн белгилешти.

Тренерлер: Эл аралык коргоого көмөктөшүү борборунун жетекчиси Акылбек Ташбулатов,
Ош шаарынын жана Ош облусунун казыяттарынын өкүлдөрү.

Бул тренинг Америка Кошмо Штаттарынын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы аркасында мүмкүн болду.
«Эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору» коомдук фонду тренингдин мазмунуна жооптуу, ал сөзсүз түрдө Winrock International, USAID же АКШ өкмөтүнүн позициясын чагылдырбайт.

Центр Содействия Международной Защите совместно с Государственным комитетом по делам религии и Духовным управлением мусульман Кыргызстана 6 марта 2024 г. провел тренинг по «Содействию безопасной миграции и предотвращению торговли людьми» в городе Ош.

Тренинг прошел при финансовой поддержке Winrock International

Участие приняли 43 имамов г. Ош и Ошской области.

Религиозные представители отметили особую актуальность вопросов трудовой миграции, негативных последствий как для общества, так и для государства в целом, значимость необходимости информирования населения о рисках современного рабства.

Тренеры: руководитель Центра Содействия Международной Защите Акылбек Ташбулатов,
представители казыята г. Ош и Ошской области.

Данный тренинг стал возможен благодаря помощи американского народа, оказанной через агентство США по Международному Развитию (USAID)
Общественный фонд «Центр Содействия Международной Защите» несет ответственность за содержание тренинга, которое не обязательно отражает позицию Winrock International, USAID или Правительства США. или Правительства США.