Обращение Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России.
Обращение Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России.

Россиялык диний ишмер, Москва мемориалдык мечитинин имам-хатиби Шамиль Аляутдиновдун СНГ өлкөлөрүнүн Россияга эмгектенгени барып жаткан мигранттарга кайрылуусу. Ал кайрылуусунда Россияга иштегени келгендер көбүнесе билип-билбей, толук түшүнбөй же алдамчалардын тузагына илинип, зомбулукка үндөгөн диний экстремисттик агымдарга азгырылып калып жатканын айтат. Мындай тандоонун арты эмне менен бүтөрүнө токтолот.

Обращение российского религиозного деятеля, Имама-хатиба Московской мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России. В своем обращении он говорит о рисках вовлечения в насильственный экстремизм мигрантов, которые по незнанию и доверчивости могут попасть в сети вербовщиков.

Обращение Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России.

Обращение Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России.

Обращение Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России.

Россиялык диний ишмер, Москва мемориалдык мечитинин имам-хатиби Шамиль Аляутдиновдун СНГ өлкөлөрүнүн Россияга эмгектенгени барып жаткан мигранттарга кайрылуусу. Ал кайрылуусунда Россияга иштегени келгендер көбүнесе билип-билбей, толук түшүнбөй же алдамчалардын тузагына илинип, зомбулукка үндөгөн диний экстремисттик агымдарга азгырылып калып жатканын айтат. Мындай тандоонун арты эмне менен бүтөрүнө токтолот.

Обращение российского религиозного деятеля, Имама-хатиба Московской мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России. В своем обращении он говорит о рисках вовлечения в насильственный экстремизм мигрантов, которые по незнанию и доверчивости могут попасть в сети вербовщиков.