Обращение Шамиля Аляутдинова об опасностях онлайн рассылок
Обращение Шамиля Аляутдинова об опасностях онлайн рассылок

Дин аалымы, Москва мемориалдык мечитинин имам хитиби Шамиль Аляутдиновдун КМШ өлкөлөрүнөн келип, Россияда эмгектенип жүргөн мигранттарга карата кайрылуусу. Ал өз кайрылуусунда экстремисттик мүнөздөгү билдирүүлөр камтылышы мүмкүн болгон онлайн шилтемелердин кооптуулугу тууралуу сөз кылат.

Обращение российского религиозного деятеля, Имама-хатиба Московской мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России. В своем обращении он говорит об опасностях онлайн рассылок, в которых могут оказаться сообщения экстремистского характера.

Обращение Шамиля Аляутдинова об опасностях онлайн рассылок

Обращение Шамиля Аляутдинова об опасностях онлайн рассылок

Обращение Шамиля Аляутдинова об опасностях онлайн рассылок

Дин аалымы, Москва мемориалдык мечитинин имам хитиби Шамиль Аляутдиновдун КМШ өлкөлөрүнөн келип, Россияда эмгектенип жүргөн мигранттарга карата кайрылуусу. Ал өз кайрылуусунда экстремисттик мүнөздөгү билдирүүлөр камтылышы мүмкүн болгон онлайн шилтемелердин кооптуулугу тууралуу сөз кылат.

Обращение российского религиозного деятеля, Имама-хатиба Московской мемориальной мечети Шамиля Аляутдинова к мигрантам из стран СНГ, работающим в России. В своем обращении он говорит об опасностях онлайн рассылок, в которых могут оказаться сообщения экстремистского характера.