Тандоо дайыма бар. А сен эмнени тандамаксыз?
Тандоо дайыма бар. А сен эмнени тандамаксыз?

Роликтин баш каарманы, жаш үй-бүлөнүн башчысынын жумушу токтоп калат. Анын жаңы иш табуу аракеттери майнапсыз. Кокустан эски тааныштары кезигип, жигиттин абалынан пайдаланып, азгырып, "жеңил жумуш" сунуштайт. Үйдөгү көйгөйлөр, жумуштун жоктугу баш каарманды ойго батырат, сар-санаага салат. Айласы кеткен жигит бул "иштин" арты кандай болорун ойлонбой макул болуп, согуш аракеттери жүрүп жаткан аймакка барат жана каза болуу коркунучунда калат. Роликти жаратуучулар ушул учурдан артка чегинип, каармандын чечим кабыл алуу учуруна кайтат жана ал башка жолду тандаганда жашоосу кандай багытта уланарын көргөзөт: азгыруучулардан келген смс билдирүүнү өчүрүп, башка жумуш издөөнү улантат, акыры туристтик фирмага айдоочу болуп ишке орношот. Коломто тынч, бактылуу өмүр уланат. Баш каармандын артындагы туягы атанын жолун тандап, жашоо "арабасын" улантат... Урматтуу мекендеш, тандоо дайыма бар, а сиз эмнени тандамаксыз?

Тандоо дайыма бар. А сен эмнени тандамаксыз?

Тандоо дайыма бар. А сен эмнени тандамаксыз?

Тандоо дайыма бар. А сен эмнени тандамаксыз?

Роликтин баш каарманы, жаш үй-бүлөнүн башчысынын жумушу токтоп калат. Анын жаңы иш табуу аракеттери майнапсыз. Кокустан эски тааныштары кезигип, жигиттин абалынан пайдаланып, азгырып, "жеңил жумуш" сунуштайт. Үйдөгү көйгөйлөр, жумуштун жоктугу баш каарманды ойго батырат, сар-санаага салат. Айласы кеткен жигит бул "иштин" арты кандай болорун ойлонбой макул болуп, согуш аракеттери жүрүп жаткан аймакка барат жана каза болуу коркунучунда калат. Роликти жаратуучулар ушул учурдан артка чегинип, каармандын чечим кабыл алуу учуруна кайтат жана ал башка жолду тандаганда жашоосу кандай багытта уланарын көргөзөт: азгыруучулардан келген смс билдирүүнү өчүрүп, башка жумуш издөөнү улантат, акыры туристтик фирмага айдоочу болуп ишке орношот. Коломто тынч, бактылуу өмүр уланат. Баш каармандын артындагы туягы атанын жолун тандап, жашоо "арабасын" улантат... Урматтуу мекендеш, тандоо дайыма бар, а сиз эмнени тандамаксыз?