Санариптик сабаттуулук
 

Консультации и юридическая помощь по вопросам трудовой миграции :  +996 555 509944 +996 555 509947

Санариптик сабаттуулук

Санариптик сабаттуулук - интернет ресурстарын, санариптик технологияларды коопсуз жана эффективдүү колдонуу үчүн керек болгон билимдердин жана көндүмдөрдүн топтому. Ал өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт: санариптик керектөө, санариптик көндүм, санариптик коопсуздук.

Санариптик сабаттуулук

Санариптик сабаттуулук

Санариптик сабаттуулук

Санариптик сабаттуулук - интернет ресурстарын, санариптик технологияларды коопсуз жана эффективдүү колдонуу үчүн керек болгон билимдердин жана көндүмдөрдүн топтому. Ал өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт: санариптик керектөө, санариптик көндүм, санариптик коопсуздук.